#Wzrost i rozwój

Rozwój dziecka do 3. roku życia

3 latka
Twoja pociecha ma już trzy lata! To naprawdę intensywny okres w jej życiu. Dzień za dniem maluch doskonali nabyte dotychczas zdolności oraz nadal dynamicznie eksploruje.  Oczywiście rozwój dziecka to kwestia indywidualna, zależna od wielu czynników, jednak standardem stało się tworzenie zestawień prezentujących swego rodzaju modelową charakterystykę możliwości przeciętnych 3-latków. Co warto wiedzieć na temat umiejętności i zachowań typowych dla trzyletniego dziecka? Jak wspierać fizyczny, emocjonalno-społeczny oraz intelektualny rozwój trzylatka, aby przebiegał on we właściwym tempie? Podpowiadamy!

Jak powinien przebiegać prawidłowy rozwój dziecka 3-letniego?

Na początku warto przyjrzeć się rozwojowi fizycznemu trzylatków. Jak prezentuje się sprawność ruchowa dzieci na tym etapie? Oto kluczowe zdolności:

 • samodzielne chodzenie do przodu i do tyłu,
 • zabawy z piłką – kopanie, rzucanie oraz łapanie jej,
 • wchodzenie po schodach i schodzenie z nich,
 • skakanie na jednej nodze,
 • wykonywanie podstawowych czynności higienicznych,
 • nalewanie napoju do kubka bez pomocy rodziców,
 • ruchy rąk skoordynowane z ruchami nóg i tułowia,
 • posługiwanie się sztućcami,
 • udoskonalenie się percepcji wzrokowej,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Co potrafi 3-latek?

A co z rozwojem na płaszczyźnie emocjonalnej, społecznej oraz intelektualnej? W tym zakresie najważniejsze umiejętności to:

 • znajomość 250-500 słów,
 • rozumienie i prawidłowe stosowanie przyimków,
 • bogata wyobraźnia,
 • komunikowanie o swoich potrzebach,
 • rozróżnianie płci,
 • prezentowanie szerokiego wachlarza emocji – od tych pozytywnych, aż po negatywne,
 • zadawanie wielu pytań – sformułowanie „dlaczego?” pojawia się najczęściej,
 • poprawne nazywanie znajomych osób, przedmiotów, kształtów i kolorów,
 • tworzenie przyjaźni z rówieśnikami,
 • okazywanie innym współczucia oraz oferowanie swojej pomocy,
 • dzielenie się swoimi rzeczami,
 • rozróżnianie pojęć takich jak przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,
 • chęć współpracy, ale niekiedy też gotowość do rywalizowania,
 • strach przed ciemnością i samotnością (nieodróżnianie rzeczywistości od fikcji),
 • pomaganie w wykonywaniu obowiązków domowych,
 • zdolność tematycznego grupowania przedmiotów,
 • słuchanie z zainteresowaniem bajek oraz opowiadań, a także historii na swój temat,
 • dokonywanie wyborów z uwzględnieniem konsekwencji podejmowanych działań,
 • łatwość przekazania informacji o swoim imieniu i nazwisku oraz wieku,
 • przywiązywanie dużej wagi do rutyny i ustalonego harmonogramu dnia.

Wychowanie trzyletniego dziecka – jak postępować z trzylatkiem?

Ważnym elementem wychowywania dzieci, które mają 3 lata jest realizowanie działań ukierunkowanych na wielopoziomowe stymulowanie ich rozwoju. Wskazany cel można osiągnąć na wiele sposobów. Najlepsze efekty przynoszą swego rodzaju treningi przeprowadzane niejako przy okazji zabawy oraz wykonywanie czynności dnia codziennego. Najlepiej, jeśli będą one okraszone humorem i luźnym podejściem, dzięki czemu nie zostaną skojarzone z przymusem i żelazną dyscypliną.

Aktywności, na które warto stawiać, to: wyszukiwanie szczegółów na dużych obrazkach, naśladowanie mimiki osób dorosłych i definiowanie odczuwanych emocji, dobieranie nieskomplikowanych wyrażeń do wskazywanych ilustracji, nazywanie cech charakterystycznych dla konkretnych przedmiotów, wprowadzanie i egzekwowanie prostych poleceń, rozmawianie i wysłuchiwanie wypowiedzi pociechy bez poganiania, czy pośpieszania, nauka na pamięć wierszyków lub piosenek, rysowanie i malowanie, lepienie różnych kształtów z plasteliny, przyklejanie naklejek oraz organizowanie zabaw polegających na samodzielnym ubieraniu się i ściąganiu poszczególnych elementów garderoby.