Ponad 450 pomiarów i testów zapewniających bezpieczeństwo

More than 450 measurements and tests for guaranteed safety

 

Aby zagwarantować bezpieczeństwo naszych receptur, wdrożyliśmy bardzo wymagający proces, który obejmuje ponad 450 pomiarów i testów. Nasze produkty przechodzą serię prawdziwych torów przeszkód - i żaden produkt nie jest sprzedawany bez pomyślnego przejścia wszystkich tych etapów.


Testy bezpieczeństwa produktów

Aby zapewnić ochronę naszych produktów, oceniamy ich ochronę przeciwbakteryjną za pomocą testu obciążeniowego. Ten test sprawdza, w jaki sposób produkt broni się przed drobnoustrojami. Dodajemy do produktu drobnoustroje i sprawdzamy, jak to zanieczyszczenie z czasem się cofa.


Testy stabilności

Sprawdzamy, czy produkt pozostaje stabilny w czasie: jego kolor, zapach czy wygląd nie powinny się zmieniać.

Produkt umieszczony w ekstremalnych warunkach termicznych dzięki komorom klimatycznym. W niektórych komorach, w temperaturze od 40 ° C do 50 ° C, nasz produkt ulega przyspieszonemu starzeniu. W innych komorach, w których temperatura zmienia się regularnie między -10 ° C a 40 ° C, nasz produkt podlega drastycznym wahaniom. Testy te zapewniają, że nasz produkt pozostaje dobrej jakości podczas podróży po całym świecie.
 


Testy bezpieczeństwa i tolerancji

• Testy In vitro

Po raz pierwszy na świecie: nasze zespoły badawcze opracowały odtworzony model skóry dziecka: Stelaskin®. Dzięki tej opatentowanej technologii Stelaskin® nasze zespoły są w stanie odtworzyć i przetestować wpływ różnych naprężeń skóry na różne rodzaje skóry niemowląt i dzieci, aby ocenić działanie i poziom tolerancji naszych produktów.

• Testy In vivo

Oceniamy również tolerancję naszych produktów (brak podrażnień i reakcji skóry) oraz brak uczulenia skóry na 100 dorosłych osobach.


Testy kliniczne 

Po zapewnieniu bezpieczeństwa testujemy nieszkodliwość i skuteczność produktu w rzeczywistych warunkach użytkowania: na panelu niemowląt i dzieci (w tym niemowląt poniżej miesiąca życia) lub kobiet w ciąży, w zależności od produktu. Ta procedura zawsze odbywa się pod nadzorem dermatologów i / lub pediatrów.


Ostateczna walidacja przez niezależnego eksperta

Na koniec wszystkie nasze wyniki są przekazywane niezależnemu ekspertowi toksykologicznemu spoza laboratoriów, który następnie potwierdza, że nasze produkty są bezpieczne. Następnie sporządzany jest raport o bezpieczeństwie, który jest udostępniany właściwym władzom w dowolnym momencie w przypadku inspekcji. Bez tego dokumentu nasze produkty nie mogą zostać wprowadzone na rynek.

Powrót