#Poród i narodziny

Rodzaj porodu i jego znaczenie dla rozwoju dziecka

Rodzaj porodu i jego znaczenie dla rozwoju dziecka
Poród to kulminacyjny moment ciąży. Właśnie wtedy, po upływie około dziewięciu miesięcy, dziecko pojawia się na świecie. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje porodów – siłami natury oraz przez cesarskie cięcie. Które z tych rozwiązań jest lepsze? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ przebieg porodu jest kwestią indywidualną, uzależnioną od wielu czynników. Warto więc z wyprzedzeniem poznać charakterystykę porodu naturalnego oraz cesarki, uwzględniającą zalety oraz wady każdej z tych opcji. Trzeba przy tym pamiętać, że to, w jaki sposób odbywa się poród, niesie za sobą konsekwencje odczuwalne zarówno przez mamę, jak i jej pociechę. Rodzaj porodu i jego wpływ na rozwój dziecka w przyszłości – sprawdź najważniejsze informacje na ten temat, aby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie!

Jak cesarskie cięcie wpływa na dziecko?

Cesarskie cięcie (w skrócie CC), potocznie zwane cesarką, to zabieg chirurgiczny odbywający się pod znieczuleniem, wykonywany w szczególnych wypadkach, gdy nie jest możliwy poród naturalny. Ten rodzaj rozwiązania ciąży polega na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy ciężarnej w celu wydobycia dziecka. Po jego zakończeniu organizm matki potrzebuje rekonwalescencji, pozostaje też rana i blizna wymagająca odpowiedniej pielęgnacji. Współcześnie wzrasta odsetek ciąż kończących się przy pomocy cesarskiego cięcia, w Polsce przekracza on 40%.

Ile trwa cesarskie cięcie? Nie da się tego dokładnie określić, jednak, jeśli cała procedura przebiega zgodnie z ustalonym planem i nie występują żadne nieoczekiwane komplikacje, jest to zwykle 30-40 minut. Natomiast noworodek pojawia się na świecie już po upływie kilku minut od rozpoczęcia zabiegu, a najdłuższy etap operacji to zszywanie rany. Pokazuje to, że cesarka jest zdecydowanie krótsza niż poród naturalny.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia cesarskiego cięcia? Mogą one wynikać ze stanu kobiety albo dziecka. Oto przykładowe sytuacje:

 • poród przedwczesny,
 • brak postępu w kolejnych fazach porodu naturalnego,
 • aktywna opryszczka narządów płciowych,
 • przebyte więcej niż dwa cięcia cesarskie,
 • stan przedrzucawkowy,
 • podejrzenie dysproporcji płodowo-miednicowej,
 • patologie łożyska,
 • niegłówkowe ułożenie płodu,
 • makrosomia płodu,
 • wypadnięcie pępowiny,
 • ciąża wielopłodowa,
 • konflikt serologiczny,
 • wystąpienie zaburzeń tętna płodu,
 • wskazania pozapołożnicze (np. kardiologiczne, okulistyczne, neurologiczne, ortopedyczne lub pulmonologiczne).

Jakie są możliwe powikłania po cesarskim cięciu? Najczęściej jako te potencjalne negatywne skutki CC wymienia się: krwotok, nieprawidłowe gojenie się rany pooperacyjnej (w tym występowanie infekcji), rozejście się blizny, zmniejszenie czucia w obrębie miejsca nacięcia, endometrioza, uszkodzenia organów wewnętrznych, zrosty w narządach rodnych, niedrożność jelita cienkiego, trudności emocjonalne, zakrzepica czy dziury w macicy. Natomiast dzieci urodzone w wyniku cesarskiego cięcia są bardziej narażone na wystąpienie u nich chorób, takich jak: cukrzyca, astma, celiakia, atopowe zapalenie skóry oraz problemów z otyłością, zaburzeń układu oddechowego, czy alergii pokarmowych.

Jak naturalny poród wpływa na dziecko?

Poród naturalny (fizjologiczny) polega na tym, że dziecko przychodzi na świat przez kanał rodny kobiety (drogą pochwową). Przebieg takiego porodu można podzielić na cztery następujące po sobie etapy:

 1. okres rozwierania szyjki macicy,
 2. okres rodzenia dziecka,
 3. okres wydalania łożyska,
 4. okres ścisłej obserwacji rodzącej kobiety.

Czas trwania porodu siłami natury to kwestia indywidualna, na którą ma wpływ między innymi to, czy kobieta rodzi pierwszy raz, czy też jest to jej kolejny poród (zwykle u wieloródek trwa on krócej). Średnio można wskazać, że poród naturalny może potrwać od kilku do kilkunastu godzin.

Wśród pozytywnych rezultatów porodu naturalnego, jakie są dostrzegalne z perspektywy dziecka, wymienia się: wsparcie w budowaniu odporności organizmu i przebiegu procesów integracji sensorycznej, ułatwienie w stopniowej adaptacji do nowego środowiska życia, pomoc w tworzeniu więzi emocjonalnej z matką, czy niższe ryzyko wystąpienia różnych schorzeń w przyszłości. Ponadto poród siłami natury zmniejsza prawdopodobieństwo hospitalizacji dziecka na oddziale patologii noworodków.

Równocześnie trzeba mieć świadomość, że także w wyniku porodu naturalnego mogą, ale nie muszą wystąpić pewne powikłania (pojawiają się one bezpośrednio po narodzinach dziecka albo dopiero kilka dni po porodzie). Zalicza się do nich na przykład: pęknięcia krocza, zakażenie połogowe, niedowład macicy, rozciągnięcie i obniżenie się narządów rodnych, dolegliwości burzowe podbrzusza, stan zapalny gruczołu piersiowego (jednostronny lub obustronny), nietrzymanie moczu, dyskomfort podczas stosunku płciowego, rozstępy skórne, bóle kręgosłupa, zakrzepica, obrzęk nóg i innych części ciała, hemoroidy oraz rozejście się spojenia łonowego.

Jaki jest najlepszy rodzaj porodu dla dziecka?

Poród naturalny czy cesarskie cięcie – co będzie lepsze dla dziecka? W jakim stopniu jeden oraz drugi rodzaj porodu może wpłynąć na rozwój maluszka? To tylko przykładowe pytania, które zadaje sobie wiele przyszłych mam. Dysponując informacjami na ten temat, pochodzącymi z wiarygodnych źródeł, ciężarne mogą dowiedzieć się, które z tych rozwiązań najprawdopodobniej sprawdzi się w ich przypadku, zapewniając bezpieczeństwo zarówno im, jak i ich pociechom.

Od czego zależy, czy dojdzie do porodu siłami natury, czy też zostanie przeprowadzone cesarskie cięcie? Oczywiście każdy przypadek jest unikalny, jednak na liście czynników, które mają tutaj kluczowe znaczenie, umieszcza się najczęściej kwestie, takie jak: stan zdrowia matki i dziecka, doświadczenia kobiety z poprzednich porodów (o ile nie jest pierworódką) albo wskazania i przeciwwskazania medyczne. W efekcie ostateczna decyzja zostaje zawsze podjęta po rozważeniu wyliczonych wcześniej aspektów, uwzględnieniu osobistych preferencji ciężarnej oraz skonsultowaniu się z lekarzem prowadzącym ciążę. Zatem za podstawowych składniki recepty na sukces uznaje się tutaj kierowanie się dobrem matki i dziecka, a nie uleganie aktualnej modzie czy naciskom ze strony najbliższego otoczenia.

Sprawdź nasze naturalne kosmetyki dla dzieci i niemowląt!