Cykl życia produktów Mustela

 • cycle-sm-asset-01.jpg
  Zaopatrzenie w surowce
 • cycle-sm-asset-02_3.jpg
  Koncepcja
 • cycle-production.png
  Produkcja
 • cycle-sm-asset-04_0.jpg
  Dystrybucja i komunikacja
 • cycle-sm-asset-05_1.jpg
  Użytkowanie
 • cycle-sm-asset-06_0.jpg
  Koniec cyklu życia
 • Zaopatrzenie w surowce

  Przywiązujemy wielkie znaczenie do warunków, w jakich powstają nasze surowce:

   

  - Dajemy pierwszeństwo surowcom produkowanym z poszanowaniem dla bioróżnorodności oraz praw lokalnych społeczności. Na przykład w Peru preferujemy awokado hodowane w trudno dostępnych dolinach. Takie postępowanie pozwala ożywić lokalną gospodarkę, a także w zrównoważony sposób wspierać producentów: przy braku regularnych odbiorców plonów nader często jedynym rozwiązaniem w ich sytuacji jest migracja ze wsi do wielkich miast.

  - Włączamy kryteria z zakresu zrównoważonego rozwoju do naszych przetargów i zachęcamy naszych dostawców do działań na rzecz ochrony bioróżnorodności, poszanowania ekosystemów oraz lokalnych społeczności. Aby upewnić się co do tego, że nasze wymogi są wcielane w życie, regularnie przeprowadzamy audyty w terenie.

  - Od grudnia 2011 r. Laboratoria Expanscience są oficjalnym członkiem Union for Ethical BioTrade (UEBT), międzynarodowej organizacji non-profit promującej etyczne praktyki zaopatrzenia w bioróżnorodne surowce. Aby dołączyć do UEBT, Laboratoria Expanscience musiały dowieść swego zaangażowania, spełniając liczne kryteria przyjęcia: poszanowanie dla bioróżnorodności, praw człowieka oraz tradycyjnych metod pracy, etyka w biznesie, sprawiedliwy podział zysków wzdłuż całego łańcucha zaopatrzenia.

  - W 2015 r. 100% naszych sektorów upraw roślinnych będzie miało wdrożony plan działań CSR (Corporate Social Responsibility — Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

   

   

 • Koncepcja

  Od wyboru składników po koncepcję opakowania, nasze produkty są opracowywane w taki sposób, aby zredukować ich wpływ na człowieka i środowisko naturalne:

   

  - Mając wybór między substancjami o takim samym poziomie bezpieczeństwa i skuteczności, zawsze dajemy pierwszeństwo składnikom naturalnego pochodzenia, pozyskiwanym ze skrupulatnie dobieranych roślin. Obecnie produkty z linii Mustela Bébé zawierają średnio 92% składników naturalnego pochodzenia.

  - Kiedy składniki naturalne nie spełniają naszych wymogów, uciekamy się do składników syntetycznych, pozyskiwanych w drodze procesów przemysłowych realizowanych z poszanowaniem człowieka oraz środowiska naturalnego.

  - Wdrożyliśmy zakaz stosowania wielu składników o kwestionowanym bezpieczeństwie lub mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dermokosmetyki Mustela nie zawierają w swym składzie parabenów, ftalanów, fenoksyetanolu, olejków eterycznych, alkoholu itp.

  - Aby uniknąć skażenia wody wykorzystywanej do mycia, formuły wszystkich naszych produktów myjących są biodegradowalne (norma OCDE 302B).

  - Zobowiązujemy się do tego, że od 2015 roku 100% nowych produktów Mustela będzie opracowywane w sposób ekologiczny.

  Jeżeli chodzi o nasze opakowania, stosujemy podejście ekologiczne, oparte na potrójnej zasadzie: redukcja-zamiana-recykling. W praktyce przekłada się to na liczne działania:
   

   

  Redukcja

   

  - Opakowania zewnętrzne oraz niepotrzebne ulotki produktów Mustela zostały wyeliminowane, a waga niektórych opakowań plastikowych zmniejszona. Do końca 2012 roku ilość zużywanych przez nas tworzyw sztucznych zmniejszyła się dzięki temu o 22 tony; zaoszczędzono również 78 ton papieru oraz kartonu. Dzięki wdrożeniu nowych działań mających na celu zmniejszenie wagi opakowań oszczędności w zakresie zużycia tworzyw sztucznych powinny wynieść 60 ton w roku 2013.

   

  Zamiana

   

  - Do produkcji pudełek oraz broszurek informacyjnych produktów Mustela Bébé i Mustela Sun Protection stosujemy wyłącznie papier i karton powstały z drzew pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, posiadających certyfikat FSC lub PEFC.
  - Opakowania kartonowe Mustela są drukowane przy użyciu tuszu na bazie olejków roślinnych.

  - Dzięki częściowemu wykorzystaniu recyklowanego plastiku do produkcji tubek i butelek niektórych produktów z linii Mustela Bébé, STELATOPIA i STELAPROTECT zmniejszyliśmy nasze zużycie pierwotnego plastiku o 4,3 tony.

   

  Recykling

   

  - 100% butelek Mustela nadaje się do recyklingu zgodnie z francuskimi kryteriami recyklingu. W 2012 r. zebrano i przetworzono 127 ton plastiku (źródło: normy Eko-opakowania – styczeń 2012 – modelowe produkty w sprzedaży).

   

  Wreszcie, od wielu lat przywiązujemy wielką wagę do eko-koncepcji naszych produktów promocyjnych, aby zmniejszyć ich wpływ na człowieka oraz środowisko naturalne.

 • Produkcja

  Laboratoria Expanscience wdrażają liczne inicjatywy mające na celu minimalizację wpływu na środowisko procesów powstawania nowych produktów oraz zapewnienie wszystkim pracownikom przyjaznych i godnych warunków pracy:
   

  - Firma wdrożyła system zarządzania środowiskowego w oddziale produkcyjnym oraz dziale Badań i rozwoju w Epernon; otrzymała również certyfikat ISO 14001. Ten międzynarodowy standard, oparty na idei ciągłego doskonalenia, ma na celu opanowanie i stopniowe ograniczenie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

  - W oddziale tym zostały zrealizowane inwestycje pozwalające zredukować wpływ na środowisko: zarządzanie odpadami, zmniejszenie zużycia wody i energii itp.

  - Expanscience stara się poprawić bezpieczeństwo pracy dla personelu. W tym celu organizowane są szkolenia i zajęcia uwrażliwiające.


   

  Poza bieżącymi działaniami, Laboratoria Expanscience postawiły przed sobą ambitne cele na nadchodzące lata:
   

  - Firma zobowiązała się do redukcji o 20% ilości odpadów oraz zużycia wody i energii elektrycznej w oddziale produkcyjnym oraz dziale Badań i rozwoju w Epernon w latach 2010–2015, a także do redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2008–2015 (nie dotyczy to filii oraz sourcingu).

  - Do roku 2015 firma Expanscience zobowiązała się również do 100% realizacji programu „jakość życia w pracy”.

 • Dystrybucja i komunikacja

  Nasza odpowiedzialność nie kończy się w chwili zakończenia produkcji naszych kosmetyków. Staramy się również minimalizować wpływ naszych procesów dystrybucyjnych na środowisko: przygotowując wysyłkę zamówionych towarów, dokładamy wszelkich starań w celu uniknięcia zwrotów, grupujemy je w większe partie i preferujemy środki transportu jak najmniej szkodliwe dla środowiska.

   

  Staramy się również o utrzymanie odpowiedzialnych i przejrzystych metod komunikacji:

   

  - Do przekazywania informacji o naszych produktach oraz metodach działania wykorzystujemy głównie naszą stronę internetową.

  - Bierzemy pod uwagę wpływ na środowisko naturalne materiałów wykorzystywanych przy powstawaniu naszych narzędzi komunikacji: stosujemy karton produkowany z drzew z lasów zarządzanych zgodnie z zasadą zrównoważonej gospodarki leśnej oraz materiały pochodzące z odzysku i/lub odzyskiwalne.

  - Stawiamy sobie za punkt honoru udzielanie w pełni przejrzystych informacji na temat doboru składników, wytwarzania naszych produktów, naszych postaw oraz działań.

  - Nasi partnerzy (pracownicy służby zdrowia, studenci, organizacje lokalne itp.) są regularnie zapraszani do odwiedzania naszego zakładu przemysłowego.

  - Laboratoria Expanscience współpracują z wieloma komisjami ekspertów z dziedziny nauki w celu opracowywania materiałów służących rozpowszechnianiu ich wiedzy wśród innych specjalistów.

  - Co dwa lata organizowane są spotkania informacyjne stron zainteresowanych działalnością Expanscience (przedstawicieli organizacji pozarządowych, różnego rodzaju stowarzyszeń, konsumentów, pacjentów itp.) oraz ekspertów.

  - W 2009 roku Laboratoria Expanscience zostały sygnatariuszem Karty Odpowiedzialnej Komunikacji Unii Reklamodawców, która zobowiązuje swych członków do udzielania przejrzystych i odpowiedzialnych informacji użytkownikom ich produktów oraz uwzględniania wpływu na środowisko naturalne przy wyborze nośników komunikacyjnych.

 • Użytkowanie

  Nasze produkty są opracowywane tak, aby ich stosowanie było praktyczne i przyjemne dla Was i Waszych dzieci, lecz także w taki sposób, aby uniknąć marnotrawstwa:

   

  - Kiedy tylko jest to możliwe, wykorzystujemy opakowania, które uwalniają odpowiednią dawkę produktu (opakowania z pompką).

  - Nasze opakowania pozwalają na optymalne przechowywanie produktów, które dzięki temu mogą być zużywane do końca, przez cały czas zachowując pełnię swych zalet.

  - W gamie naszych kosmetyków dla dzieci szczególnie polecamy produkty do mycia typu 2 w 1 do ciała i włosów, które pozwalają uniknąć niepotrzebnego mnożenia opakowań w łazience.

  - Proponujemy również produkty o dużej pojemności, ograniczające ilość zużywanych opakowań.

 • Koniec cyklu życia

  Dbamy o to, aby nasze produkty miały najmniejszy możliwy wpływ na środowisko także po zakończeniu ich użytkowania, dlatego wszystkie opakowania kartonowe Mustela oraz 100% butelek po produktach Mustela nadaje się do recyklingu (za wyjątkiem próbek produktów, a także zgodnie z francuskimi kryteriami przetwarzania surowców wtórnych), zaś wszystkie formuły naszych płynnych produktów do mycia są biodegradowalne (norma OCDE 302B).

   

  Stosując odpowiednie zasady sortowania w łazience także i Ty możesz ograniczyć wpływ produktów Mustela na środowisko naturalne: aby dowiedzieć się więcej na ten temat, sprawdź zalecane przez nas dobre nawyki w łazience!

Wyślij